MØRKØV MIF

MIF-Billard

Vi har et kø-tilbud til dig/jer…


Mørkøv Billard Klub er en afdeling under MIF og henvender sig til alle som kunne tænke sig at få et par timer til at gå i gode venners lag.

Vi har klublokale i Mørkøv Hallen, hvor der er opstillet to opvarmede billardborde til keglebillard. Der forefindes de fornødne rekvisitter som billardkøer, spilletavler, kridt m.m.

Hvad angår spilletider - enten det er formiddag, eftermiddag eller aften - er op dig dig/jer. Derfor er det meget fleksibelt, idet det næsten altid vil være muligt at kunne finde en tid der kan tilpasses dig/jer.


To gange om året afholdes en makkerturnering på de søndage, hvor sommertid og vintertid falder. Sammensætningen foregår ved lodtrækning, hvor man spiller alle mod alle. En dag, hvor omkring 75 pct. af klubbens medlemmer møder frem. Undervejs er der også tid til et kulinarisk indslag.


Ved evt. indmeldelse udleveres en nøgle mod et depositum (100,- kr.). Kontingentet – der fastsættes på generalforsamlingen – er p.t. 300,- kr. årligt.


Så – har du/I lyst til at spille billard i gode venners lag – da kontakt et af vore bestyrelsesmedlemmer for en uformel snak.

Bestyrelsen er som følger: 


Formand: Poul Erik Petersen

Elmegården 206 . 4450 Jyderup

Tlf. 3052 6479 . Mail: pepimp@petersen.mail.dk


Kasserer: Walther Jensen

Rugvænget 2 . 4440 Mørkøv

Tlf. 2012 7509


Sekretær: Ernst Nielsen

Jydbækvej 10 . 4450 Jyderup

Tlf. 4045 6134


Best.medl.: Jan Nielsen

Solsortevej 20 . 4440 Mørkøv

Tlf. 2924 2743


John Friis Petersen

Rugvænget 8 . 4440 Mørkøv

Tlf. 2192 2645